Stadsutveckling (Brukarinflytande, Trygghet & Jämställdhet)

När Katalysator arbetar med stadsutveckling är utgångspunkterna brukarinflytande, trygghet och jämställdhet. Målet är den goda, hållbara staden som är till för alla. Då måste alla berörda vara med i planeringen. Hur det kan gå till är ett av Katalysators specialområden.

Katalysator har bred erfarenhet inom området, allt ifrån att mobilisera boende och deras engagemang i en lokal stadsdelsförändring till att facilitera förvaltnings- och bolagschefer i arbetet med strategiska utvecklingsplaner. Katalysator har också erfarenhet av djupgående kartlägg­ningar av sociala konsekvenser (SKA) och konsekvenser för barn (BKA).

Verktygslåda

BarnkonsekvensanalyserDialogcafé Fokusgrupper Forumspel Framtidsverkstad Gåturer Trygghetsvandringar OPERA
Logic Framework Approach Mobiliserande utställning
Open Space  Reflekterande team
Sociala konsekvensanalyser

Exempel

 

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas