Kontakt

Har du frågor? Maila eller ring gärna!

Katalysator
Sophia Kaså
Stobéegatan 20c
416 53 Göteborg
0706-76 30 82
sophia.kasa@katalysator.nu

logga-katalysator

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas