Katalysator jobbar med medskapande processledning i organisations- och stadsbyggnasdfrågor.

Social hållbarhet

Den goda staden byggs tillsammans med dem som bor där med trygghet & jämställdhet i fokus.

Verksamhets- & teamutveckling

Framgångsfaktorn är att förankra arbetet, engagera dem som är berörda och tillvarata deras kompetens och expertis.

Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet och nycklar till förändring. I arbetsgruppen såväl som i samhället i stort.

Samverkansledning

Våra stora komplexa samhällsutmaningar kan ingen part lösa ensam. Det kräver samverkan och breda partnerskap.

Utbildning

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande