Läs om vad som är på gång t.ex. kurser Katalysator anordnar.

Delaktighet & Mobilisering

När det är viktigt, på riktigt och vi känner oss inbjudna – då vill vi vara med!

Framgångsfaktorn är att förankra arbetet, engagera dem som är berörda och tillvarata deras kompetens och expertis

Grupprocesser, Teamutveckling & Handledning

Metoden ska anpassas och utformas efter gruppen och uppdraget – inte tvärtom!

Samverkan & Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet. Samverkan är både ett sätt att hantera och förebygga dem.

Stadsutveckling & Social hållbarhet

Den goda och hållbara staden byggs tillsammans med invånarna med trygghet & jämställdhet i fokus.

Utbildningar & Workshops

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande!

Projektledning & Planering

God projektledning är att driva och ta ansvar för projektets alla delar.

Rapporter & Kartläggning

Ett gott utvecklingsarbete förutsätter ett bra underlag.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas