Utbildning

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande

Jag utbildar och föreläser gärna. Mest om dialog, delaktighet, samverkan och boendeinflytande och olika medskapande metoder. Utbildningar kan skräddarsys åt den egna organisationen kring de egna utmaningarna eller kring en kombination av metoder och hur de kan anpassas, kombineras och varieras beroende på situation och sammanhang. Alla Katalysators utbildningar är interaktiva, eget deltagande och utövande varvas med reflektion och teori. Det är när vi själva praktiserar teorin vi lär oss.

Inflytande, Delaktighet & Mobilisering

En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt delaktighet genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och för alla.

Hur då?

Här kan du läsa några exempel på hur det kan se ut.

BeeCollective

Jag har under många år utbildat kring medskapande processledning tillsammans med min kollega Malin Kennerud. Vi kallar oss då BeeCollective. Vi har gett många generationer av Toolbox, en öppen processledarutbildning men också uppdragsutbildningar exempelvis MötesGReppet åt GR och åt Bergsjön och Lundby Stadsdelsförvaltningar. www.beecollective.se

Mer utbildning

Genom åren har jag fått bistå med ett stort antal uppdragsutbildningar, både ensam och tillsammans med andra kollegor. Jag har också tillsammans med ett team hållit i en utbildning i Art of Hosting. Nu senast hade jag och Jesper Hök en utbildningsdag för Centrum för Hållbar utveckling kring medskapande förhållningssätt. Tillsammans med Anna Johansen har jag utbildat kring konflikthantering. Ofta blir utbildning en del av ett större förändringsuppdrag exempelvis när en organisation vill förändra sitt arbetssätt som när jag och GR-kollegan Ulla-Britt Caping Salas utvecklade ett utbildningspaket åt SPSM.

Behöver du Hjälp?
Vill du åstadkomma hållbar förändring, på riktigt? Är ni många olika aktörer som måste samverka för att det nya ska kunna hända? Aktörer med olika behov, erfarenheter och förutsättningar? Som kanske inte ens vill samarbeta men inser att ni måste? Då kan och vill jag gärna hjälpa dig!

Katalysator har mer att erbjuda dig, Klicka dig gärna vidare till våra andra tjänster och se vad vi kan hjälpa dig med!

Social hållbarhet

Den goda staden byggs tillsammans med dem som bor där med trygghet & jämställdhet i fokus.

Verksamhets- & teamutveckling

Framgångsfaktorn är att förankra arbetet, engagera dem som är berörda och tillvarata deras kompetens och expertis.

Samverkansledning

Våra stora komplexa samhällsutmaningar kan ingen part lösa ensam. Det kräver samverkan och breda partnerskap.

Utbildning

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande