Samverkan & Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet. Utmaningen är hur vi hanterar de konflikter som uppstår. Vi har alla olika behov och önskemål. När våra behov inte blir mötta upplever vi en konflikt. Konflikter kan eskalera om de inte hanteras och är då väldigt kostsamma, för såväl individer som organisa­tioner. Rätt hanterade erbjuder de en källa till lärande och byggande av robusta organisationer och relationer.

Samverkan är både ett sätt att hantera och förebygga konflikter. Samverkan är svårt och ändå förväntas de flesta av oss klara av det. Katalysator kan hjälpa till med process­kart­läggning, att skapa förståelse för olika utgångspunkter och erfarenheter, att synliggöra behovet av samverkan. Slutligen kan Katalysator hjälpa berörda parter att själva arbeta fram förhållningssätt och rutiner för att faktiskt få till samverkan i vardagen.

Verktygslåda

Fokusgrupper Forumspel Reflekterande team Samverkanskartor Storytelling Deep democracy

Exempel: Projekt SamTidigt

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas