Lär dig samverka!

Kurser No Comments

Samverkan mellan och inom organisationer blir allt viktigare för att nå framgång. Men samverkan är svårt och processen kantas oftast av en rad utmaningar. Målet med utbildningen är att ge förståelse och verktyg för hur man skapar en väl fungerande och långsiktigt hållbar samverkan. Vår utbildning ger dig nya perspektiv, kunskap, förhållningssätt och verktyg för hur samverkan kan underlättas, bli på riktigt och mer effektiv och tidsbesparande.

Föreläsning: Utbildningen består av en halv dags föreläsning och en halv dags workshop. Föreläsningen hålls av Anette Moberg och Roger Orwén som har lång erfarenhet av att utvärdera samverkansprojekt bland annat för Europiska Socialfonden. De ger en teoretisk förståelse för samverkan och de värderingar som finns inbäddade i processen. Detta görs genom att deltagarna får en djupare kunskap om vilka värderingar och förhållningssätt som styr samverkan och de villkor som gynnar eller hindrar processen.

Workshop: Under eftermiddagen kommer de teoretiska perspektiven att prövas och illusterars genom en praktisk workshop. I denna workshop kommer vi att bygga en Samverkanskarta som är ett case-baserat, praktiskt verktyg för att kartlägga en samverkansprocess. Kartan kompletteras med en handlingsplan för hur samverkan i det aktuella fallet ska förbättras. Workshopen leds av Sophia Kaså och Patrick Gruczkun som båda har stor erfarenhet av samverkansprocesser.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till chefer, projektledare och samordnare som driver samverkansprocesser.

Tid & Plats: Utbildningen hålls i Villa Odinslund (Vid Skårs hållplats) den 15 september mellan 9-16.

Kostnad: 3 100 kr per person inklusive lunch och fika (2 700 kr vid anmälan före den 30 juni).

Post a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas