Om Katalysator

Katalysator arbetar med att initiera, samordna och driva förändringsprocesser. Framgångsfaktorn är att engagera dem som är berörda. Specialområdet är hur processerna kan styras och påverkas underifrån så att de som berörs blir delaktiga på riktigt och deras kompetens och expertis tas tillvara. När det är viktigt, på riktigt och vi känner oss inbjudna – då vill vi vara med. Så enkelt och så svårt är det.

En framgångsfaktor har varit företagets flexibla organisation. Genom att arbeta i nätverk knyter jag till mig de samarbetsparter och underkonsulter som är bäst lämpade för varje enskilt uppdrag. Genom åren har solida samarbeten etablerats. Det gör att Katalysator, trots att det är ett litet företag, gärna antar stora, långvariga och komplexa uppdrag.

Katalysator bildades 1999 och har sedan dess ägts och drivits av Sophia Kaså, socionom och seniorkonsult.

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas