Utbildningar & Workshops

Katalysator utbildar och föreläser gärna. Företrädesvis om dialog, delaktig­­­het, samverkan och boendeinflytande och olika medskapande metoder.

Utbildningar kan skräddarsys åt den egna organisationen, kring enskilda metoder i verktygslådan eller kring en kombination av metoder och hur de kan anpassas, kombineras och varieras beroende på situation och sammanhang.

Alla Katalysators utbildningar är interaktiva, eget deltagande och utövande varvas med reflektion och teori. Det är när vi själva praktiserar teorin vi lär oss.

Aktuella utbildningar

Samverkansutbildning & workshop den 4 november 2015
Samverkan mellan och inom organisationer blir allt viktigare för att nå framgång. Men samverkan är svårt och processen kantas oftast av en rad utmaningar. Målet med utbildningen är att ge förståelse och verktyg för hur man skapar en väl fungerande och långsiktigt hållbar samverkan.

Toolbox processledarutbildning, Göteborg december 2015 – mars 2016
Toolbox ger dig praktiska verktyg och fördjupade kunskaper i processförståelse och medskapande processledning. Utbildningen består av tre moduler:
1. Inventera den 1-2 december 2015
2. Generera den 26-27 januari 2016
3. Implementera den 16-17 mars 2016
Det är en diplomeringsutbildning som vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa ditt processledarskap samt få nya verktyg och träning i processdesign.

Strategisk visualisering, Göteborg 2016
Grafisk facilitering är en dokumentationsform som skapar tydlig kommunikation, ömsesidig förståelse och strategisk överblick i arbetet med individer och grupper. Vi höll en utbildning i maj 2015 och planerar en repris under hösten 2016. Två fristående dagar. Första dagen en grundkurs och andra dagen en fördjupningskurs.

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas