Toolbox – en verktygslåda för processledning

Okategoriserade No Comments

Allt fler organisationer och företag arbetar med att involvera medarbetare, kunder och brukare för att lösa komplexa frågor. Som processledare är du själv det viktigaste verktyget. Toolbox ger dig möjlighet att fördjupa ditt ledarskap. Vi arbetar med processledarskapets utmaningar och motstånd i grupprocesserna.

Toolbox metodik används för att skapa tydliga mål och handlingsplaner, jobba fram gemensamma visioner och skapa samverkan på riktigt. Deltagardemokratisk
processledning kan användas i allt från enstaka möten, workshops och dialoger till långsiktiga utvecklings- och samverkansarbeten.

Utbildningen varvar praktiskt arbete med reflektion och teori. Du får träning i processdesign, lär dig vilka metoder som är användbara i vilka sammanhang och
att leda gruppprocesser. Utbildningen bygger på att du lär dig medan du själv gör, leder och deltar. Genom den egna upplevelsen får du en fördjupad förståelse för gruppmekanismer och hur du själv påverkar deltagarna under en process.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla och fördjupa ditt processledarskap och få nya verktyg och träning i processdesign.

Tid & Plats: Utbildningen ges i Göteborg och är uppdelad i tre moduler; den 1-2 december 2015, den 26-27 januari 2016 och den 16-17 mars 2016.

Kostnad: 18 700 kr exklusive moms, inklusive lunch och fika.

Anmälan & frågor: toolbox@beecollective.se. Anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan person.

http://www.beecollective.se/toolbox.html

Post a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas