Rapporter & Kartläggning

Katalysator har stor erfarenhet av att genomföra förstudier, kartläggningar och utredningar. Resultatet ger ett bra underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete. Katalysator har också stor vana av att skriva projektansökningar exempelvis till Europeiska socialfonden (ESF) och Allmänna arvsfonden.

Verktygslåda

Barnkonsekvensanalyser (BKA) Dialogcafé Fokusgrupper Open Space OPERA Reflekterande team
Social konsekvensanalys (SKA)

Exempel

 

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas