Organisations- & Verksamhetsutveckling

Katalysator har en käpphäst för delaktighet; ”Det ska vara Viktigt, På riktigt och För alla”. En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt medskapande genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och att alla berörda parter känner sig inbjudna.

Verktygslåda

Dialogcafé Fokusgrupper Framtidsverkstad Gåturer Mobiliserande utställning Open Space OPERA Trygghetsvandringar

 

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas