Kurs i Strategisk Visualisering

Kurser Kommentarer inaktiverade för Kurs i Strategisk Visualisering
kurs-strategisk-visualisering

Grafisk facilitering är en dokumentationsform som skapar tydlig kommunikation, ömsesidig förståelse och strategisk överblick i arbetet med individer och grupper. Under kursen “Strategisk visualisering”, kommer vi att arbeta med ett antal strategiska verktyg som hjälper dig att:

VISUALISERA DINA IDÉER
• Presentera dina idéer övertygande för din chef, ditt team eller dina kollegor.
• Skapa klarhet i komplexa projekt genom att tydlig- göra sammanhang.

SKAPA ÖKAD DELAKTIGHET
• Använd visuella mallar för att engagera kollegor och intressenter i utvecklingen av idéer och beslutsfattandet och för att uppnå gemensamt ägandeskap .
• Använda det visuella språket för att aktivera kritiskt och kreativt tänkande.

SKAPA KLARHET KRING MÅLSÄTTNING, RESULTAT OCH HANDLINGSPLANER
Hjälpa gruppen med att kunna föreställa sig en önskad framtid och skapa gemensam tydlighet om mål, ansvar och roller.

Vår kurs är praktiskt orienterad och vi tar utgångspunkt i rittekniker, gemensam reflektion och konkreta situa- tioner och projekt från din vardag. Teckningsförmågor krävs inte.
Kursen leds av Nanna Frank, författare till boken “The Visual Teacher” och ledande på området Strategisk visualisering. Läs mer www.nannafrank.com

TID: Våren 2017, datum fastställs senare. Kl 9.00-16.00. Kursen består av tre dagar; grundkurs, steg 1 och steg 2. Samtliga kurser kräver de tidigare stegen, men dessa kan ha genomförts vid ett tidigare tillfälle.
PRIS: 3 100 kr/ dag, exkl moms men inklusive materialkostnad för pennor som ni får ta med hem. Lunch och fika ingår i kursavgiften. Anmäl specialkost.
ANMÄLAN: intresseanmälan görs till info@beecollective.se. Så fort vi har en full grupp mailar vi er och stämmer av att ni fortfarande är intresserade och fastställer sedan datum gemensamt.
PLATS: Världskulturmuseet på Södra Vägen 54, vid Universeum och Liseberg. Närmaste hållplats är Korsvägen.

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas