Grupprocesser, Teamutveckling & Handledning

Katalysators arbete med grupprocesser och teamutveckling kan börja i olika ändar; som löpande handledning eller utifrån en specifik fråga, konflikt eller förändringsprocess.

Arbetets upplägg utgår från övertygelsen att den berörda gruppen har stor och ovärderlig erfarenhet och kunskap. Katalysator hjälper gruppen att identifiera och tydliggöra sin potential.

Förändring väcker alltid motstånd. I motståndet finns viktig kunskap och erfarenhet som inte ska slösas bort utan tillvaratas som de nycklar till lärande de är.

Konkret resulterar arbetet i förankrade mål och handlingsplaner – förutsättningarna för ett gemensamt förändringsarbete. I handledning arbetar vi med utgångspunkt i de egna frågorna och utmaningarna, ärenden såväl som processer i gruppen.

Verktygslåda

Dialogcafé Fokusgrupper Forumspel Framtidsverkstad LFA Open Space OPERA Reflekterande team Storytelling Deep democracy

Exempel

Handledning i Specialpedagogiska Skolmyndighetens, SPSM, rådgivarteam.

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas