Author Archives Sophia

Kurs i Strategisk Visualisering

Kurser Kommentarer inaktiverade för Kurs i Strategisk Visualisering
kurs-strategisk-visualisering

Grafisk facilitering är en dokumentationsform som skapar tydlig kommunikation, ömsesidig förståelse och strategisk överblick i arbetet med individer och grupper. Under kursen “Strategisk visualisering”, kommer vi att arbeta med ett antal strategiska verktyg som hjälper dig att: VISUALISERA DINA IDÉER • Presentera dina idéer övertygande för din chef, ditt team

Läs mer

Toolbox – en vektygslåda för processleding

Kurser No Comments

Katalysator har tillsammans med kollegorna i Bee Collective utvecklat Toolbox. Det är en processledarutbildning som rustar dig för uppgiften med praktiska verktyg parallellt med fördjupade kunskaper i processförståelse och medskapande processledning. Målgruppen är personer som vill utveckla och fördjupa sitt processledarskap. Nästa öppna utbildningsstart är våren 2017. Vill du att vi ska hålla

Läs mer

Toolbox – en verktygslåda för processledning

Okategoriserade No Comments

Allt fler organisationer och företag arbetar med att involvera medarbetare, kunder och brukare för att lösa komplexa frågor. Som processledare är du själv det viktigaste verktyget. Toolbox ger dig möjlighet att fördjupa ditt ledarskap. Vi arbetar med processledarskapets utmaningar och motstånd i grupprocesserna.

Läs mer

Lär dig samverka!

Kurser No Comments

Samverkan mellan och inom organisationer blir allt viktigare för att nå framgång. Men samverkan är svårt och processen kantas oftast av en rad utmaningar. Målet med utbildningen är att ge förståelse och verktyg för hur man skapar en väl fungerande och långsiktigt hållbar samverkan. Vår utbildning ger dig nya perspektiv,

Läs mer

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas